Ważna informacja dla emerytów i rencistów - pracowników SOSW. W załączeniu zamieszczamy dla Państwa wzór WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO. Wydrukowany i wypełniony wniosek należy przesłać do placówki.

pobierz wzór wniosku