20 listopada 2020 r. zorganizowaliśmy zdalne-wirtualne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Do akcji przyłączyła się cała społeczność szkolna – Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła Branżowa I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, rodzice i opiekunowie naszych uczniów, pracownicy Placówki. Nasz Ośrodek jest członkiem Klubu Szkół UNICEF i drugi raz braliśmy udział w tej akcji. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dyplom potwierdzający nasz udział w tym przedsięwzięciu.

koordynator Iwona Zaborowska - pedagog

Dyplom...