^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 6 Slide 5 Slide 1 Slide 3

Informacje dla osób niesłyszących

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E
  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21

Wolne lektury

Wolne lektury

E-podręczniki

Klub Szkół Unicef

Kynoterapia

Kynoterapia - pies terapeutyczny

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

nowe logo Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim jest placówką do której uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci i młodzież z autyzmem oraz sprzężeniami. Ponadto prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W tego typu zajęciach uczestniczą dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, różnymi deficytami od chwili narodzin do momentu podjęcia nauki szkolnej. Jest jedyną tego typu placówką w powiecie. Do Ośrodka uczęszczają wychowankowie w wieku od 3 do 24 lat. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna. Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia.

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – prawnie zagwarantowana bezpłatna terapia specjalistyczna, od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Tempo pracy i metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Przedszkole – przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Obok codziennych zajęć w grupach prowadzona jest indywidualna terapia logopedyczna, psychologiczna, polisensoryczna oraz stymulacja neurosensoryczna – trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
 • Szkoła Podstawowa – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami i autyzmem. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczniów. W każdej klasie są realizowane dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.
 • Branżowa Szkoła I stopnia  – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem, kształcąca w zawodzie: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Szkoła zapewnia nie tylko możliwość kształcenia się w zawodzie ale także praktyki zawodowe.
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężeniami. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz aktywności w warunkach pracy chronionej.
 • Internat – dla wszystkich chętnych wychowanków, którzy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, możliwość odpoczynku oraz nauki, a także warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

W Placówce funkcjonuje, także, Punkt konsultacyjno – doradczy przeznaczony dla wychowanków SOSW oraz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z autyzmem i pokrewnymi dysfunkcjami rozwojowymi nie będących wychowankami Ośrodka, a także ich rodzin.  

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, dostosowaną do indywidualnych możliwości.

Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz sprzężeniami uczą się m.in. funkcjonowania w środowisku, techniki, plastyki, muzyki i samoobsługi.

Placówka zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Dla każdego wychowanka. Nauczyciele wraz ze specjalistami i terapeutami, opracowują dla każdego podopiecznego Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nasza placówka oferuje:

 • terapię pedagogiczną z wykorzystaniem metody M.Montessori
 • terapię pedagogiczna z wykorzystaniem EEG Biofeedback
 • terapię pedagogiczna z wykorzystaniem metody A. Tomatisa
 • zajęcia terapeutyczne w pracowni polisensorycznej
 • zajęcia terapeutyczne metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 
 • terapię metodą Dobrego Startu
 • dogoterapię
 • artterapię
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia w kołach zainteresowań: wokalno-tanecznym, plastycznym, informatycznym, sportowym, ceramicznym, fotograficznym, ekologiczno – przyrodniczym
 • przygotowanie do udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych
 • zajęcia w zakresie rehabilitacji zawodowej
 • zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego
 • inne formy spędzania czasu wolnego.

U nas będziesz mógł skorzystać z:

 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • pracowni informatycznej ze stałym dostępem do Internetu
 • pracowni logopedycznej
 • pracowni polisensorycznej
 • sali rehabilitacji ruchowej
 • siłowni
 • boiska sportowego typu "Orlik"

Poprzez edukację i wychowanie nasz Ośrodek spełnia ważną rolę, przygotowując dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie jako pełnowartościowych obywateli.


Copyright © 2003 - 2023 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22