^Powrót na górę

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

Slide 6 Slide 5 Slide 1 Slide 3

Informacje dla osób niesłyszących

Patron Ośrodka


Irena Sendlerowa
Uchwała Rady Powiatu...

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. Ireny Sendlerowej
w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie

GPS: 54.20780 N 19.13524 E
  tel. (55) 247 23 21
  fax: (55) 247 23 21

Wolne lektury

Wolne lektury

E-podręczniki

Klub Szkół Unicef

Kynoterapia

Kynoterapia - pies terapeutyczny

Żuławski Ośrodek Kultury

Archiwum artykułów

Statystyki

stat4u

                         WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 

Wczesne wspomaganie rozwoju to program kompleksowych działań terapeutycznych, które mają na celu poprawienie funkcjonowania dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielanie wsparcia jego rodzinie.

Podstawą do objęcia dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia wydawana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się indywidualnie lub grupowo w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zajęcia są bezpłatne.

Zadania realizowane  w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju polegają na stymulowaniu  sfery  poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Obszary wczesnego wspomagania rozwoju:

1.obszar poznawczy

 • uwaga
 • pamięć
 • spostrzeganie
 • koncentracja 
 • myślenie

2.Kompetencje komunikacyjne

3.Obszar emocjonalny

 • umiejętność przeżywania, wyrażania i kontroli emocji
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • przezwyciężanie trudności i kryzysów rozwojowych

4.Obszar społeczny

 • funkcjonowanie w grupie
 • kształtowanie postaw empatii, zrozumienia i współpracy
 • respektowanie zasad i norm

5.Obszar fizyczny

 • odbieranie i przetwarzanie bodźców zmysłowych
 • prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu

Specjaliści pracujący z dzieckiem:

 • Oligofrenopedagog
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

Metody stosowane podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka)

 • Metoda Integracji Sensorycznej
 • Elementy Metody Krakowskiej
 • AAC
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Elementy Metody Marii Montessori
 • Pedagogika zabawy
 • Zabawa niedyrektywna Axline
 • Metoda behawioralna
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • NDT Bobath
 • PNF
 • Diagnostyka funkcjonalna

Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 102 ust. 1 pkt 9, art. 127 ust. 5 i 6, ust. 10.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635)
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635


Copyright © 2003 - 2023 SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim | wdrożenie dunaj22