12 lipca Sejm RP uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.

Punkt 3 Karty mówi, że osoba z autyzmem ma prawo do "łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji". Karta zapewnia też prawo do szybkiej diagnozy, odpowiednich warunków mieszkaniowych, adekwatnej terapii i wielu innych podstawowych zasobów.

Na zakończenie napisano: "Sejm RP (...) apeluje do rządu Rzeczpospolitej Polskiej i władz jednostek samorządu terytorialnego o podejmowanie działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw".

Karta Praw Osób z Autyzmem